Jara design

Hlavním zaměřením našeho studia Jara Design je šperk. Spojujeme základní geometrické formy se zachováním jejich poměrových vztahů, kde důležitým prvkem je barevný a tvarový detail. Využíváme materiály s odlišnou barevností i vlastnostmi a aplikujeme nová mechanická spojení. Vytváříme šperky jak podle individuálního požadavku, tak i kolekce s firemní identitou. Naše hlavní idea je postavena na logickém protikladu minimalistického šperku a měkkých liniích lidského těla. Jsme přesvědčeni, že takový šperk ve svém důsledku zdobí a upozorňuje na svého nositele.

foto, zdroj: Jara design

Jara design Jara design Jara design Jara design Jara design Jara design Jara design Jara design Jara design Jara design Jara design Jara design Jara design Jara design Jara design

Kuráž ®

web crafted and cherished by 2046